Visie

FARO Advies werkt volgens twee benaderingen: enerzijds door het pro-actief initieren van actuele en maatschappijrelevante projectthema's en projectideeen om deze samen met gekozen partners verder te ontwikkelen, anderzijds door het ondersteunen van vragen van de opdrachtgever in het verder ontwikkelen en operationeel maken van projecten, zowel in de ontwikkel- en conceptfase als in de uitvoering. De ambitie is daarbij steeds om maatwerk- en kwaliteitsoplossingen te vinden, gebruik makend van kennis en ervaring van andere trajecten. De basis hiervoor wordt gevormd door de brede ervaring van Peter Laan met een groot aantal, heel diverse projecten en opdrachten. Dit is de opmaat voor een degelijke en efficiente aanpak en resulteert in hoog-kwalitatieve en aansprekende eindresultaten. FARO is goed bekend met de laatste ontwikkelingen en innovaties op die terreinen waar zij werkzaam is, waardoor vragen en mogelijkheden gemakkelijk kunnen worden opgelost en opgepakt. Daarnaast is FARO Advies gekoppeld aan een groot en breed netwerk zowel nationaal als internationaal, waardoor consultatie en koppeling aan de juiste partners snel tot stand komt. Dat is ook van belang wanneer er wordt gevraagd naar de ontwikkeling van projecten die gericht zijn op samenwerking met andere organisaties, zowel binnen Nederland als de EU. In zijn aanpak is het streven dan ook om een duurzaam contact met de opdrachtgever op te bouwen, waar FARO de rol van inspirator, uitvoerder en creatieve sparring partner kan en wil spelen. 


De visie is verbeeld in het logo, de vuurtoren (= Faro in het Spaans en Portugees). Dit vormt een metafoor voor de werkwijze: een baken dat de omgeving verlicht en de garantie biedt voor veilig navigeren op een woelige zee ... 

 

Inspiratie. Twee inspiratiebronnen zijn: de Oermoeder, een Taxus-houten beeldje gemaakt door Will Schropp en de pentekening Inspirare, een aquarel die voor mij persoonlijk werd gemaakt in 2006 door de inmiddels beroemde schilder Rob van Trier in "het Duvelskot" in Tilburg.  

                                                   

Oermoeder (Will Schropp, 2001)                    Inspirare! (Rob van Trier, 2006): in-spireren = nieuw leven inblazen 

© Rachna Webdesign